Stowarzyszenie Bezzałogowe Systemy Latające

16-11-2021

16 listopada 2021 roku w Instytucie Lotnictwa odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Samson i Prezes Zarządu Stowarzyszenia BSL Piotr Kleczyński wspólnie podpisali deklarację Just Culture.

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

31-03-2021

31 marca 2021 roku zostało rozwiązane UAVS Internation z którym współpracowało Stowarzyszenie BSL.

UAVS international

15-09-2021

W dniu 15 września 2021 odbyło się w Instytucie Lotnictwa (Al. Krakowska 110/114) w Warszawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bezzałogowe Systemy Latające.
Zebranie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie uchwałą prawidłowości swojego działania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania członków, komisji skrutacyjnej oraz uchwalenie porządku obrad.
3. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
4. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
5. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.
6. Dyskusja na temat przyszłości Stowarzyszenia.
7. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
8. Sprawny członkowskie (skreślenia, przyjęcia).
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

22-01-2019

6 marca 2019 roku w Instytucie Lotnictwa odbędzie się konferencja naukowa pt. “Eksploatacja bezzałogowych systemów latających” na która zapraszamy jako współorganizator

Konferencja UAV

Należy do:

UAVS international