Stowarzyszenie Bezzałogowe Systemy Latające

22-01-2019

6 marca 2019 roku w Instytucie Lotnictwa odbędzie się konferencja naukowa pt. “Eksploatacja bezzałogowych systemów latających” na która zapraszamy jako współorganizator

Konferencja UAV

19-10-2017

W dniu 18 października 2017 odbyło się w Instytucie Lotnictwa (Al. Krakowska 110/114) w Warszawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bezzałogowe Systemy Latające.
Zebranie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie uchwałą prawidłowości swojego działania, a następnie wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania członków, komisji skrutacyjnej oraz uchwalenie porządku obrad.
2. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia (w tym za rok 2016).
3. Przyjęcie nowych członków.
4. Wybór nowych władz stowarzyszenia.
5. Relacje z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

Należy do:

UAV international